Waterstof is goed voor het milieu

Nee, waterstof is milieuonvriendelijk!

Waterstof zou een groene technologie zijn. Het zou duurzaam zijn en het milieu ontlasten. Dit klopt niet, waterstof is juist slecht voor het milieu.

Grijze waterstof

Meer dan 99% van alle geproduceerde waterstof is grijze waterstof, gemaakt met behulp van aardgas. Bij deze productie komt CO2 vrij. Deze CO2 wordt bij grijze waterstof niet afgevangen maar vrijgelaten in de atmosfeer. Dit draagt dus negatief bij aan de klimaatverandering en het milieu.

Blauwe waterstof

Als de CO2 wel wordt afgevangen spreekt men van blauwe waterstof. Het idee is dat de CO2 dan wordt opgeslagen, bijvoorbeeld ondergronds. Dit wordt alleen nog nergens daadwerkelijk gedaan. Een proef met het opslaan van CO2 in de lege gasvelden bij Barendrecht is in 2017 afgeblazen.

Groene waterstof

Als waterstof met elektriciteit wordt opgewekt door middel van elektrolyse wordt er geen CO2 geproduceerd. Maar de ontstane waterstof is pas groen te noemen als de elektriciteit ook groen is opgewekt. Het CBS berekende in 2017 dat slechts 5,9 procent van het totale energieverbruik in Nederland duurzaam is. Er wordt nu dus 17 keer zoveel stroom verbruikt als er groene stroom wordt opgewekt. Er kan pas van groene waterstof gesproken worden als er een overschot aan groene stroom is die via elektrolyse wordt omgezet in waterstof. Dat is nog lang niet aan de orde.

Daar komt nog bij dat tijdens het elektrolyse-proces de helft van de energie verloren gaat. Wordt de waterstof daarna weer omgezet in elektriciteit (bijvoorbeeld voor het aandrijven van een automotor), dan gaat ongeveer de helft weer verloren. Uiteindelijk wordt dus slechts een kwart van de energie aangewend voor de voortstuwing van de auto. Dit verlies van 75% is niet groen of duurzaam te noemen.